Göçmen Dernekleri Birliği Nemo’nun Braunschweig’ta gerçekleşen Sempozyumundaki Sağlık ve Yaşlı Bakım Çalıştayı

26. April 2016 | Von | Kategorie: Fremdsprachen Infos

20160422_152239çmen Dernekleri Birliği Nemo (Netzwerke von Migrantenorganisationen), 22 Nisan’da, Braunschweig şehrinde, Birlik Sempozyumu adı altında bir çalıştay düzenledi. Çalıştay asıl olarak, göçmenleri ilgilendiren konularla ilgili bir çalışma programı saptamayı amaçlıyordu.

Çalışma programını oluşturmayı amaçlayan 5 Çalıştay Grubu, 5 önemli konuda biraraya geldi:

 • Mültecilerle çalışma,
 • Birlikte çalışmayı geliştirme,
 • Kültür çalışması,
 • Bulunulan ortamda yapısal katılım,
 • Sağlık ve Yaşlı Bakımı.

Konumuzu yakından ilgilendiren,Sağlık ve Bakım Çalıştayı’nda ise, katılımcılar çalışmalarını 3 önemli konuda yürüttüler.

Konular şöyleydi:

 1. ‘’Sağlık ve Yaşlı Bakımı’’ konusu, uyum ve toplumsal katılım alanlarında nasıl anlatılabilinir? Göçmen Dernekleri ve Nemo, nasıl bir perspektifle konuya bakmalıdır?

 2. Günümüzde aktüel olarak, ‘’Sağlık ve Bakım’’ hangi değeri ve yeri almaktadır? Bu alanda, Nemo ve üye dernekleri hangi rolü üstlenmektedir.? Yerel yönetimlerle konuyla ilgili ortak bir ilişki sözkonusu mu?

 3. Sağlık ve Bakım’’ konusunun, bulunduğumuz alanlarda temel taşları, amaçları ve atılacak adımları, Nemo için nasıl olmalı?

Bu çalışma grubuna, Sempozyuma katılan Göçmen Dernekleri’nden fazla katılım olmadı. Konuyla ilgilenen ve projeleri olan dernekler katılım sağladı.

Konu üç önemli başlık altında toplandı.

Birinci başlıkta, Göçmen Dernekleri’nin;

 • Konuyla ilgili Göçmen Dernekleri’nin duyarlılığının sağlanması,

 • Bilgi aktarımının sağlanması,

 • Konunun öneminin anlaşılması,

 • İnisiyatiflerin desteklenmesi,

 • Gençlerin yaşlı bakım mesleklerine yönlendirilmeleri,

konularında, çalışma alanlarının sağlanması gerektiği görüşüne varıldı.

İkinci başlıkta ise, Yerel Yaşlı Bakım Merkezleri’nin, Sosyal Çalışma Alanı’nın ve Yaşlılar Büroları’nın;

 • Yerel Yönetimlerin, kültürlerarası açılımının sağlanması,

 • Sosyal Çalışma Alanları’nda, duyarlılığın sağlanması,

 • Yaşlılar Büroları’nın, bütün kültürleri kapsayıcı, yaşlılık bakım ve sağlık hizmetleri organizasyonunun sağlanması gerektiği konusunda, görüş birliğine varıldı.

Üçüncü başlık olarak, şehir alan planlamasında;

 • Şehir bölgelerine bağlı alan hizmetleri,
 • Ev yerleşim projeleri,
 • Kendi içinde yardımlaşma grupları oluşturma,

önerilerinde, çalıştay anlaştı.

Bu üç alandaki görüşler ve öneriler, sempozyumun kapanışında bütün katılımcılara sunuldu. NEMO yöneticileri ise, bu alana ait bir çalışma grubu oluşturacaklarını bildirdiler.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Schreibe einen Kommentar